ಭಾನುವಾರ, ಮೇ 17, 2015

ಗಣಿನಾಡಿನ ಮಲೆನಾಡು

****ಗಣಿನಾಡಿನ ಮಲೆನಾಡು****
ಬಳ್ಳಾರಿ ಯೆಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರ ಮನದಲ್ಲಿ ಮೂಡುವುದು ಗಣಿ ಧೂಳು ಮತ್ತು ಬಿರು ಬಿಸಿಲು ಮಾತ್ರ. ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿನ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸೌಂದರ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ. ಬಳ್ಳಾರಿ ಕೋಟೆ, ತುಂಗಭದ್ರಾ ಕಾಲುವೆ, ಬೆಟ್ಟ ಗುಡ್ಡ ಗಳು. ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವ ದೋಣಿಮಲೈ, ತಾರಾನಗರ, ನಾರಿಹಳ್ಳ ಡ್ಯಾಮ್, ಸಂಡೂರು, ಹಂಪೆ, ತುಂಗಭದ್ರ ಡ್ಯಾಂ, ಕನಕಗಿರಿ, ದರೋಜಿ, ಹಸಿರಿನಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುವ ಹೊಲ ಗದ್ದೆಗಳು, ಹಗರಿ ನದಿ, ಒಂದೇ ಎರಡೇ ಹೀಗೆ ಹಲವಾರು ಪ್ರವಾಸಿ ಸ್ಥಳಗಳು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿಯೆ ಇವೆ. ಆದರೆ ಇವೆಲ್ಲ ಗಣಿವಹಿವಾಟಿನ ಅಬ್ಬರದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಾಗಿವೆ. ಇತ್ತೀಚಿಗೆ ಕೆಲವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದ ರಾಜಕೀಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಿಂದ ಬಳ್ಳಾರಿ ಅಪಖ್ಯಾತಿಗೆ ಗುರಿಯಾಗಿದ್ದೆ ಹೆಚ್ಚು.

Photo Courtesy: Internet