ಸೋಮವಾರ, ಮೇ 14, 2018

ಪರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪರದೇಸಿಯಾಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ

 ನಾ ಬರೆದ ಲೇಖನ, ವಿಶ್ವವಾಣಿ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇಂದು (14/05/2018) ಪ್ರಕಟವಾಗಿದೆ

#Rampura, #jobsinabroad #Muscat #Oman #Kuwait, #ಪಿ.ಎಸ್.ರಂಗನಾಥ #p.s.ranganatha

2 ಕಾಮೆಂಟ್‌ಗಳು: